Služby v odpadovém hospodářství:

 

  • zpracování odpadových provozů na klíč
  • zpracování povolení s odpady
  • roční hlášení o odpadech, vedení evidence, ISPOP
  • poradenství, zastupování, kontroly
  • výkon funkce odpadového hospodáře
  • výkon funkce odpovědného zástupce pro podnikání s nebezpečnými odpady