Odpadové poradenství, kontroly, zastupování:

 

  • kontroly ČIŽP: Zastupuji firmy při kontrolách ze strany České inspekce životního prostředí, zpracovávám odvolání, připravuji je na kontroly.
  • audit odpadového hospodářství: Provádím vyhodnocení plnění legislativních požadavků, optimalizaci nákladů a hledání možných úspor hospodaření s odpady a nakládání s obaly.
  • odpovědný zástupce (garant) pro podnikání s nebezpečnými odpady: K založení a provozování živnosti v oboru podnikání s nebezpečnými odpady musí firma nebo občan splňovat odbornou způsobilost zejména vzděláním a praxí. Jestliže sami takovou odbornost nesplňujete, můžete mít odpovědného zástupce, který tyto požadavky živnostenského zákona splňuje. Odpovědný zástupce je pak odpovědný za řádný provoz živnosti.
  • funkce odpadového hospodáře: Původce, který nakládá s nebezpečnými odpady nad 100 t/rok v posledních dvou letech nebo provozovatel první a druhé fáze provozu skládky musí ustanovit odpadového hospodáře. Odpadový hospodář musí mít VŠ vzdělání a min. 3 roky praxe v odpadovém hospodářství v posledních 10 letech nebo SŠ vzdělání a 5 let praxe v odpadovém hospodářství v posledních 10 letech.
  • svoz a likvidace odpadů: Zajišťuji pro firmy a obce svoz a likvidaci odpadů za nejlepší cenu na trhu, provádím výběrová řízení na poskytovatele služeb a zpracovávám za firmy smlouvy o likvidaci odpadů. Dozoruji, zda je činnost prováděna v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Eviduji doklady vyžadované zákonem o odpadech.
  • výběrová řízení na odběratele odpadů: Provádím vvyhledání nejvhodnějšího odběratele odpadů, který bude zajišťovat svoz a likvidaci vašeho odpadu.
  • zařazení odpadů podle katalogu odpadů: Každý původce odpadů je povinen zařadit odpad dle katalogu odpadů. Někdy takové zařazení bývá komplikované vzhledem k nejasnosti popisu odpadu a dalším okolnostem. Pro tyto účely existuje institut oprávněné osoby, která jednak zařazuje odpady dle katalogu a druhak stanovuje, zda odpad má nebezpečné vlastnosti či nikoliv. Službu takovéto oprávněné osoby Vám mohu poskytnout.

 

Máte zájem o více informací nebo se chcete na něco zeptat?

Kontaktuje mne, jsem tu pro Vás :-)